LA GENERALITAT VALENCIANA HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE BORRIOL UNA SUBVENCIÓ PER A LA ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER AL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE (PACES)

LA GENERALITAT VALENCIANA HA CONCEDIT A L’AJUNTAMENT DE BORRIOL UNA SUBVENCIÓ PER A LA ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER AL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE (PACES)

La Generalitat Valenciana, mitjançant Resolució de 15 de juny de 2023 núm. 9624 [2023/6907] de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha concedit a l’Ajuntament de Borriol una subvenció per valor de 7.308,40 € per a la elaboració del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES).

Com a resposta davant d’una de les iniciatives més importants per a la Unió Europea, la denominada “Actuació climàtica de la UE”, l’Ajuntament demostra el seu compromís amb la lluïta davant el canvi climàtic, i desenvoluparà polítiques actives per tal de reduïr fins l’any 2030 el CO2 present al municipi.

L’Ajuntament, mitjançant acord plenari amb data de 22 de desembre de 2022, es va adherir al Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia per a 2030, i amb data de 26 d’octubre de 2023, es va ratificar aquesta voluntat, amb la adopció del compromís de que durant els pròxims cinc anys, es mantindrà l’adhesió a aquest Pacte, i es fomentaran polítiques per tal d’assolir els objectius marcats al PACES.

Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Borriol impulsarà accions energètiques sostenibles i saludables tant per a la ciutadania com per al medi ambient. El PACES és la eina necessària per a la consecució dels fins que estableix el Pacte d’Alcaldes.