Colònies felines

 

Un dels projectes de la Regidoria de Benestar Animal juntament amb la Policia Local és la creació de Colònies Felines Protegides en el terme municipal de Borriol, amb l’objectiu de protegir i controlar els gats de carrer en un lloc determinat i poder dur a terme el mètode CER, juntament amb la creació de punts d’alimentació. La finalitat d’aquesta iniciativa és, a més de la protecció i el benestar dels gats de carrer, la disminució de problemes de salut pública i convivència amb els nostres veïns i veïnes.

D’una banda, es crearan punts d’alimentació, on únicament els i les voluntàries amb el carnet que se’ls autoritza podran subministrar l’aliment i l’aigua. Així s’evita l’alimentació de restes de menjar de consum humà en la via pública i sense autorització, ja que poden causar problemes de falta d’higiene, brutícia i males olors als nostres carrers i, a més, problemes veïnals.

D’altra banda, les sigles del mètode CER signifiquen Captura, Esterilització i Retorn al seu territori i, com indica el seu nom, consisteix en la captura dels gats de carrer per esterilitzar-los i, seguidament, retornar-los a la colònia amb un marcatge identificatiu.

Es tracta de dues accions amb múltiples beneficis per al poble i el veïnat, com per exemple:

  • S’evita el creixement descontrolat i la cria massiva de gats, ja que després de l’esterilització de la colònia, s’interromp el cicle reproductiu i la població s’estabilitza.
  • S’eliminen els comportaments territorials dels gats sense castrar com poden ser el marcatge amb orins, les baralles i els miols de les gates ocasionades pel zel. Les colònies es tornen més silencioses.
  • Millora la qualitat de vida dels animals amb alimentació adequada i suficient, accés a aigua neta i neteja del punt d’alimentació, gràcies als voluntaris i voluntàries.
  • Amb l’adequació de punts d’alimentació amb persones autoritzades, disminuïxen els problemes de salubritat i higiene als nostres carrers, ja que no està permesa l’alimentació amb restes de menjar de consum humà. Per tant, es reduïx el fem i els mals olors per aliments en descomposició.
  • Control de la proliferació d’altres espècies, com rosegadors i insectes, ja que els gats són el mètode més eficaç, natural, ecològic i econòmic d’equilibri de poblacions.

Aquest projecte és possible gràcies al treball conjunt amb la Policia Local de Borriol, la Regidoria de Salut i a la tasca altruista de persones voluntàries de diverses associacions sense ànim de lucre com Llar dels Gats, Latido Animal i altres persones voluntàries que hi participen; totes elles baix la coordinació de la Regidoria de Benestar Animal, es faran càrrec de realitzar el control de les colònies, detectar les seues necessitats i portar-los a esterilitzar.

Totes les persones que vulguen formar part d’aquest projecte o desitgen acollir o adoptar un gat poden posar-se en contacte amb llardegatsborriol@gmail.com

Davant de qualsevol incidència, poseu-vos en contacte amb la Policia Local 630 507 316.