El modernisme a Borriol

El modernisme a Borriol

El Modernisme a Borriol es va veure reflectit en dos tipologies constructives que han perdurat fins l’actualitat: d’una banda les vil·les o masets d’arquitectura popular de l’època, dels quals és un clar exponent la vil·la de Sant Josep, a la partida de l’Abeletjar; i de l’altra banda, els dos panteons modernistes de principis de segle XX, pertanyents a les famílies Esteve-Blasco i Falomir Portolés. El Modernisme també va deixar la seua empremta en algunes làpides funeràries que s’observen arreu del cementeri, encara que cada vegada es van perdent pel pas del temps i l’actualització dels nínxols.

Vil·la de Sant Josep
Vil·la de Sant Josep

Ventana vil·la de Sant Josep

Panteons modernistes del cementeri
Panteó modernista
Panteó modernista de la familia Esteve-Blasco

Panteó 2

Panteó modernista 2
Panteó modernista de la família Falomir Portolés

Aquest moviment artístic també va tindre la seua influència en algunes balconades i reixes que trobem esbargides arreu del nucli urbà de Borriol i, de manera particular en les grans masades modernistes al voltant de la carretera de l’Alcora, que acolliren a notables famílies de la burgesia de Castelló i de la comarca de la Plana entre les darreries del segle XIX i la primera meitat del segle XX.

Els masos modernistes de la carretera de l’Alcora
Mas de Clarà
Mas de Clarà
Mas de Sopes
Mas de Sopes
Mas de Sant Vicent
Mas de Sant Vicent