Corporació

Corporació

Càrrec Nom Grup CV
Alcalde Hèctor Ramos Portolés
Tinent d’alcalde Josep Cristià Linares Vayo
Tinent d’alcalde José Alejandro Maireles Rodríguez
Tinent d’alcalde Silvia Llorens Nebot
Tinent d’alcalde
Judith Calpe Salvador
Regidor Javier Victoria Martínez
Regidora Maryuri Gutiérrez Bejarano
Regidor José Enrique Esteve Rodríguez
Regidora Andrea Esteve Santamaría
Regidor
Vicent Esteve Tena
Regidora Lidón Sobrino Tellols
Regidor Juan Carlos Gascón Pauner
Regidor
Sergio Martínez Bausá