Participació ciutadana i associacionisme

Participació ciutadana i associacionisme

 

Més que mai en aquests dies en els quals en nombrosos casos ens trobem amb una societat que tendeix a conformar-se com un sumatori d’individus aïllats ,tenim l’obligació de promoure i empoderar una comunitat més forta i cohesionada.

És a través de la Participació Ciutadana i de l’Associacionisme com s’aconsegueix una influència significativa en la vida social de qualsevol Comunitat.

D’aquesta realitat naix la nova Regidoria de Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Borriol, amb la intenció d’involucrar a totes les veïnes i veïns en la construcció d’un Borriol millor, prenent com a referència les nostres pròpies realitats locals i transformant el sentit de participació ciutadana en  ” prendre part de”.

 

PRENDRE PART DE:

Les decisions que afecte el nostre poble en       qualsevol àmbit: el mediambiental, el social, el cultural, l’econòmic…

– Les accions i decisions que naixen de la responsabilitat ciutadana com a veïnes i veïns i que afecten  les actuacions públiques,

-Els assumptes que generen interés o inquietud.

 

En definitiva, la crida a la participació ciutadana s’ha d’entendre com PRENDRE PART DE ‘ls assumpts públics mitjançant una societat civil organitzada.

De la mateixa manera no podem oblidar l’Associacionisme com a vehicle que va més enllà de la participació individual , enfocant la col·lectivitat cap a objectius comuns, per la qual cosa al costat de la Participació Ciutadana l’Ajuntament de Borriol fomentarà i promocionarà l’Associacionisme, per a formar part d’un Borriol més resilient i compromés amb el benestar de la comunitat.

Per tot això des de la Regidoria d’Associacionisme i Participació Ciutadana, ens hem marcat el repte durant la present legislatura (2023-2027) d’obrir el camí per a marcar una nova  manera de relació de les Ciutadanes, Ciutadans i Govern Municipal.

 

ASSOCIACIONS

 

En els diferents enllaços que apareixen baix podeu consultar el llistat d’associacions que hi han al poble, actualitzar la vostra associació o donar d’alta una nova.

 

Enllaç a:   ACTUALITZACIÓ  O ALTA  D’ASSOCIACIONS https://borriol.sedelectronica.es/dossier.20.1

En l’apartat informació adicional es prega fer una xicoteta descripció de l’assosiació i insertar direcció web, facebook , instagram o qualsevol altra que tinga vinculada l’associació.

Enllaç  a   :   VORE LLISTAT D’ASSOCIACIONS.   Adjunte PDF amb les associacions que hi han.

 

 

BÙSTIA VEÏNAL

BÙSTIA VEÏNAL

 

Contacte, suggeriments i felicitacions

La bústia veïnal és un canal de comunicació i participació de la ciutadania de Borriol per mitjà de la qual poder contactar amb l’alcalde, l’equip de govern, la corporació municipal o els distints departaments de l’Ajuntament per fer suggeriments o felicitacions.

  Ingresse el seu nom complet

  El tema del teu missatge

  Ingresse un breu missatge

   

  Reglament Participació Ciutadana: 

  Des de la Regiduria estem treballant en el plantejament de l’elaboració d’un Reglament de Participació.