Protocols Notarials del segle XVIII

Protocols Notarials del segle XVIII

protocols notarials
Protocols notarials de Joseph Artola 1780-1798 (AHPC)

En l’Arxiu Provincial de Castelló es troben els protocols notarials i altra documentació dels notaris José Artola, Joaquín Artola i Felipe Melià Traver, tots ells de Borriol. Es tracta d’una documentació jurídica del segle xviii, amb un elevat valor històric i patrimonial. Recentment, en col·laboració amb l’UJI esta documentació va ser digitalitzada i es pot consultar en el Repositori de l’UJI.

protocols notarials
Detall de l’índex de 1762 (AHPC)

Es pot accedir en el següent enllaç: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/166980

Exemple d’índex d’escriptures. Any 1762. Josep Artola (AHPC)
Exemple d’índex d’escriptures. Any 1762. Josep Artola (AHPC)
Signatura de Josep Artola. 1762 (AHPC)
Signatura de Josep Artola. 1762 (AHPC)