Servei de recollida de sòlids urbans

Servei de recollida de sòlids urbans

La recollida dels sòlids urbans s’organitza en tres àrees geogràfiques i en funció de si és temporada alta (de juny a agost) o de si és temporada baixa (de setembre a maig), d’acord amb la següent distribució:

TEMPORADA ALTA

  • Centre urbà i Vall d’Umbrí: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i diumenge, de 22:00 a 23:00 hores.
  • La Coma, Mas de Gaetà i l’Abeller: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i diumenge, de 23:00 a 4:40 hores.
  • Resta d’urbanitzacions i nuclis de poblament dispers: dilluns, dijous i dissabte, de 6:00 a 10:00 hores.

TEMPORADA BAIXA

  • Centre urbà i Vall d’Umbrí: dilluns, dimecres, dijous, divendres i diumenge, de 22:00 a 23:00 hores.
  • La Coma, Mas de Gaetà i l’Abeller: dilluns, dimecres, dijous, divendres i diumenge, de 23:00 a 4:40 hores.
  • Resta d’urbanitzacions i nuclis de poblament dispers: dilluns, dijous i dissabte, de 6:00 a 10:00 hores.