Poliesportiu

Poliesportiu

Juan José Portolés Segura (Conserge) – Telf. 600 913 294

El conserge del poliesportiu s’encarrega de fer tasques de gestió, manteniment, vigilància i control del Poliesportiu, Trinquet Municipal, pista esportiva del CEIP l’Hereu, parcs canins, edifici polifuncional així com altres edificis i instal·lacions municipals. A banda, examina el bon estat i correcte funcionament de les instal·lacions municipals, així com atén i informa els usuaris i el personal interessat.

Altres tasques que du a terme són:

  • Obrir i tancar les instal·lacions del Poliesportiu, així com  Trinquet Municipal, pista esportiva del CEIP l’Hereu, parcs canins, edifici polifuncional així com altres edificis i instal·lacions municipals i connectar l’alarma en els llocs que ho requerisquen.
  • Encarregar-se de la reserva d’ús de les instal·lacions esmentades, així com de revisar el comprovant de pagament de la corresponent taxa.
  • Fer tasques de manteniment bàsic en les instal·lacions i de difusió de les activitats que es duen a terme en aquestes.
  • Vetlar pel correcte ús del material esportiu de propietat municipal.
  • Condicionar les instal·lacions per a les activitats a desenvolupar: pujar o baixar canastres, col·locar porteries, posar cadenats, i anàlegs etc.
  • Comprovar les existències de material esportiu per a la seua reposició i elaborar un inventari actualitzat.
  • Donar suport en el muntatge d’esdeveniments desenvolupats en les instal·lacions esportives i assistir als mateixos per a prestar l’ajuda necessària.