Dinamitzadora Cultural

Dinamitzadora Cultural

Lluïsa Ros Bouché (Tècnica Cultural) lluisa.ros@borriol.es

La dinamitzadora cultural i educativa de Borriol s’encarrega d’un nombrós seguit d’actovotats, entre les quals es troben pProgramar i executar activitats d’animació a la lectura dirigides a xiquets d’infantil i primària, mensualment i amb efemèrides assenyalades (Fira del Llibre, Setmana Cultural i de la Joventut, Festivitats locals, Dia del Llibre, 9 d’Octubre, etc.). Així mateix, organitza i promociona totes aquelles activitats i esdeveniments d’interés social desenvolupades tant en el Centre de Formació d’Adults, l’Ajuntament i la Biblioteca, i recapta els dubtes i inquietuds dels usuaris de les activitats. D’altra banda, es dedica a dissenyar l’Agenda Cultural i Esportiva trimestralment, incloent  tallers i activitats d’interés social, i promocionar i divulgar els esdeveniments culturals organitzats per l’Ajuntament. Un dels aspectes més importants dels quals es fa càrrec és d’organitzar, gestionar, coordinar i fomentar les activitats, serveis i cursos de formació, col·loquis, xarrades, seminaris i altres activitats no contemplades en l’Agenda Cultural i Esportiva però promogudes igualment per l’Ajuntament. Per últim, també es dedica a captar persones per a la seua formació en el centre de formació de persones adultes i donar suport a la gestió del claustre de professorat, tant en les accions formatives com en la gestió administrativa, entre moltes altres activitats.