Arxiu Històric Municipal

Arxiu Històric Municipal

L’arxiu és el servei encarregat de la gestió i tractament de la documentació, la seua custòdia i divulgació, fent-la accessible tant als serveis propis de l’entitat, així com als ciutadans.

L’Arxiu Històric Municipal de Borriol va ser creat oficialment l’any 2017 i anualment està gestionat a càrrec d’un becari, que en coordinació amb els professionals de la Biblioteca de la Universitat Jaume I i de la regidoria d’Arxius, du a terme tasques d’organització, catalogació i digitalització dels fons. El conveni amb l’UJI va ser signat en l’anterior legislatura i continua vigent en l’actualitat (https://www.uji.es/com/noticies/2017/03/1q/conveni-borriol/). Fruit d’aquesta signatura, la documentació relativa al fons de Protocols Notarials es troba escanejada en el repositori virtual universitari, que podeu consultar al següent enllaç: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/166980

Entre els objectius que es duen a terme en la beca, s’estableixen l’organització de l’arxiu administratiu i de l’arxiu històric depenent de l’Ajuntament de Borriol, en els diferents espais en què aquest s’emplaça. També es tracta de recopilar i digitalitzar la documentació històrica de Borriol que hi ha esbargida arreu dels diferents arxius .

Les activitats que el becari du a terme són:

-Organització i classificació de l’Arxiu històric i administratiu de les dependències municipals de Borriol. Seguiment i implementació del quadre de classificació propi.

-Expurgació de la documentació d’acord amb la legislació vigent, i el que indica la Junta d’Expurgació.

-Digitalització dels fons històrics borriolencs pertanyents a altres arxius de les nostres comarques i sol·licitud de documentació en còpies digitalitzades quan no siga possible la digitalització directa del fons per part de la persona becada.

-Incorporació de la documentació del Repositori de la Universitat Jaume I.

           

Si voleu consultar la documentació disponible, podeu fer click al següent enllaç del Catàleg de consulta de l’Arxiu Municipal de Borriol:

Aquelles persones que desitgen consultar l’arxiu personalment, podeu fer click al següent enllaç per demanar la sol·licitud:

També trobareu l’Arxiu Històric Municipal de Borriol a les xarxes:

https://www.facebook.com/Arxiu-Hist%C3%B2ric-Municipal-de-Borriol-113753810403218