Relació de llocs de treball

La relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball

Una RLT és un document viu que pot variar segons les necessitats que l’equip de govern puga pensar que té un municipi . En aquests moments, l’Ajuntament de Borriol està immers en l’elaboració de l’esborrany de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

L’actualització de l’estructura organitzativa s’ha realitzat tenint en compte els manuals i estudis ja adquirits en anteriors legislatures amb la finalitat d’optimitzar eixos recursos invertits anteriorment i a les diferents al·legacions presentades per la Mesa de Negociació així com les diferents peticions del personal d’este Ajuntament.

L’objecte d’este treball s’ha centrat en actualitzar l’organigrama a la realitat que hem entés com a òptim atenent a les necessitats presents de la població i per les que s’han creat i modificat diversos llocs de treball.

L’objecte de la RLT se centra en els següents punts:

  • Incorporar les actualitzacions legals als llocs i incloure els canvis produïts en l’organització en matèria de personal desde finals del 2014:
  • Realitzar una revisió exhaustiva de la valoració de llocs, factor per factor, vetlant per l’equitat i la igualtat en les puntuacions respecte de les funcions realitzades, així com un Ajust Horitzontal per factor que garantisca la coherència per comparativa entre llocs.
  • Donar resposta a les al·legacions presentades per la Taula de Negociació de l’Ajuntament de Borriol a la valoració dels llocs de treball en els dos treballs duts a terme.