Museu d’Història de Borriol

Museu d’Història de Borriol

Descripció de l’edifici:

La seu del MUHBO s’ubica en la Casa de la Vila, un dels edificis civils més importants del patrimoni de Borriol. Datada l’any 1788 per una inscripció a la portalada, és una construcció d’estil neoclàssic amb tres alçades, la planta baixa amb les presons, on es conserven els gravats i dibuixos parietals realitzats pels presoners, la planta noble on estava el saló de plens de l’antic ajuntament i la segona planta, escola de xiquets fins a mitjans del segle XX. L’actual edificació es troba construïda sobre el solar de la Casa del Consell del segle XV, de la que únicament conserva un arc ogival gòtic, que formaria part de la llotja i que es localitza a la planta baixa de l’edifici actual.

 

Història del museu:

El Muhbo té els seus orígens en la Col·lecció Museogràfica de Borriol, que es va conformar la dècada dels anys 80, quan un grup d’estudiants va començar a recollir materials per crear el museu etnològic de Borriol. Aquests materials provenien de donacions, afegint-se poc després la col·lecció mineralògica aportada per aficionats locals i els materials recuperats a les Forques durant les excavacions dels anys 1981 i 1982. Tots aquests materials es van dipositar a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
A finals dels anys 90, la necessitat de construir un centre de Salut a Borriol, va obligar al trasllat del fons museogràfic a l’antiga Casa de la Vila. L’any 1999 començaren les obres de condicionament de l’edifici i un any després la Generalitat Valenciana reconeixia oficialment la Col·lecció Museogràfica Permanent de Borriol. Malauradament el projecte de Museu Municipal de Borriol no va arribar a materialitzar-se i els materials dipositats a la Casa de la Vila van anar quedant arraconats i a mercé dels espoliadors.

A començaments de l’any 2016 es van donar les primeres passes per revertir aquesta situació i es va inventariar i avaluar l’estat de conservació de la col·lecció, obrint-la al públic l’any 2017. Dos anys després (març 2020) era reconeguda com a museu amb la denominació de Museu d’Història de Borriol (MUHBO).

 

Itinerari expositiu:

Planta baixa

A través de la porta principal s’accedeix a un ampli rebedor, punt de recepció dels visitants i Oficina d’Informació Turística de Borriol. Cal destacar, pel seu elevat interés, les dues presons que s’obren als laterals del rebedor, que superen els tres metres d’altura i estan cobertes amb voltes de canó de maçoneria encofrada. Cadascuna d’elles compta amb un petit calabós obert en el mur nord, conservant les portes originals.

Del rebedor passem al primer espai expositiu, dedicat a l’àrea temàtica d’arqueologia, que abasteix el període que va des de la prehistòria fins a l’època ibèrica. A les vitrines i panells es mostren peces procedents de jaciments arqueològics localitzats al terme de Borriol, com són els tossals ibèrics de les Forques i de l’Assut.

La següent sala, en aquesta mateixa planta, es troba dedicada al món romà i en ella es troba exposat el mil·liari de Borriol, dedicat a l’emperador romà Deci i que data del segle III després de la nostra era. Es tracta de la peça més valuosa de la col·lecció, destacant pel gran fragment  d’inscripció epigràfica que conserva.

Planta primera 

Pujant les escales trobem l’exposició permanent d’Història. Aquesta àrea temàtica abasteix des del període andalusí (segle VIII) fins al segle XIX. Els materials exposats, en la major part provinents de les excavacions de la Moreria, estan agrupats en vitrines d’acord amb el discurs cronològic de l’exposició: període andalusí, baixa edat mitjana, època moderna i època contemporània. Entre ells es poden contemplar peces de gran rellevància per a la història de Borriol, destacant dos fragments de rajola (Socarrats) del segle XV amb decoració pictòrica a base d’epigrafia en àrab. També podem trobar una vaixella barroca i altra del segle XIX, així com joguets tradicionals (Escuradeta).

 

El fons del museu:

 

El fons de la col·lecció es compon de materials arqueològics i de peces etnològiques procedents de Borriol i el seu terme. Dintre del fons arqueològic es documenten materials prehistòrics com útils de sílex, destrals de pedra polida i contes de collar. De cronologia ibèrica correspon el conjunt de materials més abundant, tractant-se de ceràmiques a torn, peses de teler, fusaioles i altres materials procedents majoritàriament del poblat Ibèric de les Forques. D’època romana destaca el mil·liari de Borriol i un conjunt de vaixella romana (Sigillata) amb decoració figurativa. Per últim, el fons arqueològic també es compon de materials de cronologia medieval i moderna.

Respecte a les peces d’etnologia, cal destacar aquelles relacionades amb el treball de la pedra, que ha tingut a Borriol una importància històrica. Oficis artesanals de la pedra a Borriol, com el de paredador, es volen recuperar per a futures generacions.

Dades de contacte:

Adreça: Carrer Major 1, 2190 Borriol

Telèfon: 607 48 96 31

Correu electrònic: muhbo@borriol.es

Web:www.borriol.es

Facebook: https://www.facebook.com/MuseuHistoriaBorriol

 

 

 

Horari habitual:

• Divendres: de 17.00 h a 19:00 h.
• Dissabtes i festius: de 10.00 h a 14.00 h.

Dimecres a dijous de 9:00 a 14:00 prèvia concertació

 

Serveis oferits:

Visita guiada, entrada gratuïta, aula didàctica, sala d’investigadors, biblioteca.

 

 

Accessibilitat:

Per a l’entrada a l’edifici es disposen d’unes rampes per a poder accedir a rebedor de la planta baixa, on està situada la Tourist Info. El bany és accessible per a persones amb mobilitat reduïda, però la resta de l’edifici no ho és, ja que per a accedir a l’exposició de la planta baixa cal superar un esglaó i el pas és estret. A l’exposició de la primera planta només es pot accedir des de les escales que hi ha a la planta baixa.