Escola d’Adults

Escola d’Adults

L’Escola d’Adults de Borriol és una Extensió del CFPA Germà Colon de Castelló, situada al carrer de la Primera Serrada, número 23-25. És un centre pertanyent a l’Ajuntament de Borriol, que compta amb professorat de la Generalitat Valenciana, i en ell es pot matricular alumnat a partir dels 18 anys. Per poder contactar amb ells, podeu fer-ho al correu electrònic fpa.borriol@gmail.com i també als telèfons 678 055 171 (Extensió de Borriol) o al 964 73 88 95 (CPFPA Germà Colon de Castelló).

Els estudis que es duen a terme són:

-Castellà per a persones nouvingudes.

-Valencià (Preparació nivells A1, A2, B1 i C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià)

-Anglés (nivells A1 i B1)

-Educació secundària: preparació de les proves lliures per l’obtenció del graduat.

-Escola gran: lectoescriptura i matemàtiques per a persones majors.

-Taller d’informàtica bàsica i competència digital

Per a més informació podeu consultar la graella d’estudis: