Serveis Socials

Serveis Socials

Blanca Guerola Agulleiro (Psicòloga) blanca.guerola@borriol.es

Ángeles Giménez Moreno (Treballadora Social) angeles.gimenez@borriol.es

María Luisa Meliá Vilarrocha (Servei d’Atenció a Domicili)

María Teresa Pallarés Safont (Servei d’Atenció a Domicili)

Aquest servei municipal comprén:

 • Servei d’atenció a la família i al menor
  • Desenvolupament de la relació terapèutica amb el menor i la seua família, avaluant els factors de risc existents a l’entorn del menor establint un diagnòstic inicial que determine el nivell de risc i gravetat del mateix
  • Elaboració i implementació en el seu cas de plans d’intervenció.
  • Ajudar la família a dinamitzar i mantindre una xarxa social de suport, que els permeta l’acompanyament en la satisfacció de les seues necessitats bàsiques.
  • Promoure la integració social i la utilització dels recursos del context on es desenvolupa el menor.
  • Elaborar estadístiques trimestrals dels serveis prestats.
  • Organitzar i desenvolupar tallers educatius.
 • Servei d’atenció, orientació i informació a individus o grups que presenten (o estan en risc de presentar) problemes d’índole social.
  • Prestar informació, orientació i assessorament en matèria d’acció social a persones, grups i institucions.
  • Detectar, estudiar, valorar i/o diagnosticar les necessitats i problemes socials.
  • Previndre l’aparició de situacions de risc social.
  • Planificar programes i projectes de promoció, prevenció i assistència de desenvolupament social en l’àrea de benestar social amb individus, grups i comunitats.
  • Fer tasques d’intervenció, atenció directa, rehabilitació i inserció social de persones, grups, institucions i comunitats.
  • Tramitar prestacions socials i sol·licituds que tinguen a veure amb la Conselleria de Benestar Social.
  • Promoure la creació, desenvolupament i millora de recursos comunitaris, iniciatives i inserció social.
  • Fomentar la integració, participació organitzada i el desenvolupament de les potencialitats de persones, grups i comunitats per a millorar la seua qualitat de vida.
  • Exercir la funció de coordinació, interinstitucional i/o entre professionals dins d’una mateixa organització.
  • Mediar per a facilitar la comunicació entre les parts, ajudar en la formulació de propostes positives i acords, promoure la reflexió de les persones sotmeses a tensions i conflictes, generar confiança en les pròpies solucions de les parts implicades, derivar els casos cap a altres professionals quan la funció mediadora resulte insuficient o inadequada.
  • Impartir xarrades informatives a joves i població en general.
  • Assignació i repartiment d’aliments excedents de la UE.
  • Fer tasques d’acompanyament, en cas necessari, a menors en situació de desprotecció, persones majors o qualsevol usuari del servei que ho necessite.
  •  Organitzar i/o col·laborar en actes d’associacions municipals.
 • Servei d’Ajuda a domicili
  • Col·laborar en les tasques d’higiene personal  de les persones en situació de dependència, aportant l’ajuda precisa.
  • Realitzar, trasllats i mobilitzacions, així com donar suport a l’ambulació.
  • Donar suport psicosocial i de comunicació.
  • Parar atenció a famílies amb menors, orientant en l’alimentació, economia i tasques domèstiques.
  • Preparar aliments i ajudar en la seua ingesta, d’acord amb les necessitats de l’usuari.
  • Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condiciones d’habitabilitat, higiene i ordre en aquelles persones valdre’s per si mateixes.
 • Unitat de respir
  • Servei consistent en l’atenció diürna, en  espai municipal, de persones  en les quals concorren problemes de discapacitat física o deterioració cognitiva en fase inicial, mitjançant el desenvolupament de tallers i activitats per al  treball de la psicomotricitat.