Servei de recollida de poda

Servei de recollida de poda

poda

 

El servei de recollida de poda funciona cada primer dilluns de mes, i heu de telefonar al 900 505 523, per tal de sol·licitar el servei i reservar data. Cal tindre en compte que el servei és gratuït per a aquelles persones que dipositen les quantitats estipulades per la legislació vigent.

 

El Reglament del Servei de Recollida de Residus Urbans, Neteja Viària i Ornat Públic, aprovat a setembre de 2012 (BOP núm. 108, de 8-9-2012) estableix en el seu article 20.1.a que la recollida de restes de jardineria, en especial de gespa i de poda en general, no podran dipositar-se en quantitats superiors a:

-Casa, vil·la o bungalow: 1’5 m3

-Comunitat de propietaris: 5 m3

En aquest Reglament s’especifica que “queda exclosa d’aquest servei la poda que excediscaa d’aquests valors i els treballs de jardineria realitzats per professionals, així com quan es tracte d’objectes excessivament pesats que no poden ser retirats fàcilment per mitjans humans”.

 

La recollida es fa per rigorós ordre d’inscripció, per la qual cosa es prega a les persones usuàries d’aquest servei que planifiquen degudament les seus peticions. En cas de disposar de més restes de les permeses pel servei públic i gratuït, l’Ajuntament de Borriol no es farà càrrec d’aquestes deixalles, per tal de poder atendre a tots els nuclis de població. Les persones que ho desitgen poden demanar per compte propi a l’empresa encarregada del servei que els recullen les restes en un altre horari (fora de l’estipulat per al servei municipal) i amb un preu a convenir directament amb l’empresa o empreses que desitgen.