Escultures Land Art

Escultures Land Art pel terme de Borriol

El pensador

El Pensador és una figura de l’escultor castellonenc Vicente Melià Bomboí que representa un home pensant, amb el braç suportant el cap i en actitud reflexiva. Es troba situada a la Serra de Borriol, prop de la partida del Cotico.

El pensador

Endobeles

El personatge es diu “Endobeles” i la idea va sorgir perquè prop del Racó de Farol, que és on s’ubica l’escultura, hi ha restes ibèriques. Endobeles era el nom del déu de l’antiga Ibèria que es representava amb forma de porc senglar i era consagrat pels guerrers ibèrics. L’autora de l’escultura és l’artista valenciana Merce Galán.

Endobeles

El bouet de petito

El bouet de Petito també és una escultura de l’artista valenciana Merce Galán situada al camí de Raca. Representa un bou en actitud defensiva, a punt d’envestir.

El bouet del petito