Masos de la serra

Els masos de la serra

La població dispersa a Borriol tingué la Serra com un dels nuclis demogràfics principals, sobretot durant els segles XIX i XX, tot i que alguns masos com el cas de l’Hereu i la Font de sant Martí, ja existien a l’època medieval. L’arquitectura d’aquestes edificacions presenta un modus vivendi molt semblant a la vida masovera d’altres pobles de l’interior de les nostres comarques.

Mas de l'Hereu
Mas de l’Hereu

Mas de l'Hereu 2

Destaquen els nuclis dels masos de la Penya, una agrupació de diverses vivendes al voltant de finques d’explotació agrícola de secà, bàsicament ametlers i oliveres. El segon nucli de concentració masovera són la confluència del mas de l’Hereu, mas de Miquel, mas de Joventino i la resta de masos del voltant. Altres masos importants de la Serra són el mas de Tàfol i el mas de Demetrio, emplaçats junt a la Pedra, així com el mas de la Flora, a més d’altres edificacions esbargides per aquesta partida.

Masos de la Penya
Masos de la Penya
Mas de Táfol
Mas de Táfol