Llar dels Jubilats

Llar dels Jubilats

La llar dels Jubilats de Borriol es troba a la plaça de l’Hereu (carrer de l’Hereu, número 7). És un edifici públic de l’Ajuntament de Borriol on s’organitzen diferents activitats relacionades amb la tercera edat.

Es tracta d’un espai obert, que presta activitats als socis, també serveis socials i assistencials com és el cas de les accions desenvolupades en la Unitat del Respir, a més a més de planificacions culturals i recreatives. Igualment es procura la realització d’activitats tendents a aconseguir uns nivells més alts d’informació, activitats de convivència, el foment de participació personal i comunitària, i en general per a la millora progressiva de la forma de vida i inserció en l’entorn social on estiguen ubicats, procurant d’esta forma la qualitat de vida i de benestar social.