Enllaços cartogràfics

Enllaços cartogràfics

enllaços cartogràfics

Aquesta secció pretén compilar tota una sèrie de cartografia històrica i cartografia actual sobre el terme municipal de Borriol.

Els plànols històrics inclouen documents centenaris, com el mapa de 1909, elaborat a mà per l’Institut Geogràfic i Estadístic i firmat pel topògraf auxiliar Leopoldo M. de Veses; l’enginyer cap de la 2a brigada, Marcelino Oca i l’enginyer cap dels treballs topogràfics de la província, Rafael Páramo. Aquest mapa és féu per tal de complir amb el desenvolupament de la Llei de 27 de març de 1900, en la qual es fixava la necessitat d’elaborar plànols geomètrics per termes municipals a escala 1:25.000.

Els dos plànols pertanyents a l’any 1938 foren elaborats per la Direcció General de l’Institut Geogràfic i Cadastral, també a escala 1:25.000, pel topògraf Manuel Gasch. Per últim, comptem amb la sèrie de 53 mapes que es corresponen amb els polígons antics del terme municipal.

La documentació moderna inclou 12 fotos aèries de l’any 2000, una foto aèria de 2007, la cartografia del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals i el Mapa del Desert de les Palmes i la Serra de Borriol elaborat per Tossal Cartografies.

Fotos aèries de Borriol
Plànols històrics
Poligons antics
Cartografia del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals