Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP)

Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP)

El servei de promoció de l’autonomia personal té com a finalitat desenvolupar i mantenir la capacitat personal de controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, i facilitar l’execució de les activitats bàsiques de la vida diària. Entre altres accions que es duen a terme, podem comentar aquestes:

  • Assessorament, orientació, assistència i formació en tecnologies de suport i adaptacions que contribuïsquen a facilitar la realització de les activitats de la vida diària.
  • Habilitació i desenvolupament de l’autonomia personal.
  • Atenció primerenca.
  • Estimulació i activació cognitiva.
  • Promoció, manteniment i recuperació de l’autonomia funcional.
  • Suports personals, entre d’altres.

Per tal d’informar-se al voltant de la inscripció d’un familiar en aquest servei públic municipal, podeu adreçar-vos a les professionals del gabinet de Servei Socials de l’Ajuntament de Borriol, telefonant al  666 446 901, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.