REGISTRE D’ANIMALS DE COMPANYIA

REGISTRE D’ANIMALS DE COMPANYIA

La Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de Borriol ha iniciat una campanya per a recordar a tota la ciutadania l’obligació d’inscriure els animals en el Registre d’Animals de Companyia Municipal, a més de l’obligatorietat de posar-los microxip. Es fa una crida a tots els veïns i veïnes del municipi a inscriure a les seues mascotes i, a més, volem posar èmfasi a través d’esta acció, a la importància de censar els animals per a garantir el seu benestar i la seua seguretat.

Els animals de companyia han d’estar identificats amb microxip i censats. Tal com estableixen tant la llei autonòmica 2/2023 com l’estatal 7/2023, ambdues normatives de la protecció i el benestar animal.

És necessari i obligatori que tots les animals domèstics de Borriol estiguen microxipats i censats amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable dels animals, millorar la resposta davant la pèrdua d’animals de companyia i garantir la correcta convivència entre els animals i el municipi, a través de la tinença responsable. Aquest registre ens proporciona informació molt valuosa en cas de pèrdua. Amb aquesta inscripció s’estableix un major control del compliment de responsabilitats dels propietaris i també actua com a mesura dissuasiva per a evitar l’abandonament dels animals.

La inscripció en el cens animal es pot realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Borriol, concretament, dins de la matèria Medi Ambient i Salut, on trobaràs la sol·licitud per a omplir amb les dades de l’animal.