JA POTS VORE EL PLE ORDINARI DE JULIOL/2023 AL YOUTUBE

JA POTS VORE EL PLE ORDINARI DE JULIOL/2023 AL YOUTUBE

Ja pots vore al canal de Youtube corporatiu de l’Ajuntament el ple ordinari realitzat el 27 de juliol.

Es van aprovar les actes de les sessions de data 29 de juny i 6 de juliol de 2023.

Es va aprovar l’Expedient 1.158/2016 Liquidació definitiva del Programa d’Actuació Integrada de l’Abeller amb els vots a favor de Compromís per Borriol, el PSPV, el regidor de Veïns de Borriol i Ciutadans i les abstencions del PP i de la regidora de Veïns de Borriol.

Es van aprovar per unanimitat els Expedient 1.706/2023 Designació de representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, l’Expedient 1.998/2022 Declaració de Festa d’Interés Turístic de les Festes Patronals de Sant Bartomeu i Sant Roc i l’Expedient 1.396/2023 Instrument de Planificació Pluriennal 2023-2027.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 807 a la 910.

Va finalitzar amb precs i preguntes.