YA PUEDES VER EL PLENO ORDINARIO DE JULIO/2023 EN YOUTUBE

YA PUEDES VER EL PLENO ORDINARIO DE JULIO/2023 EN YOUTUBE

PSPV, el regidor de Veïns de Borriol i Ciutadans i les abstencions del PP i de la regidora de Veïns de Borriol.

Es van aprovar per unanimitat els Expedient 1.706/2023 Designació de representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària, l’Expedient 1.998/2022 Declaració de Festa d’Interés Turístic de les Festes Patronals de Sant Bartomeu i Sant Roc i l’Expedient 1.396/2023 Instrument de Planificació Pluriennal 2023-2027.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 807 a la 910.

Va finalitzar amb precs i preguntes.

Ya puedes ver en el canal de Youtube corporativo del Ayuntamiento el pleno ordinario realizado el 27 de julio.

Se aprobaron las actas de las sesiones de fecha 29 de junio y 6 de julio de 2023.

Se aprobó el Expediente 1.158/2016 Liquidación definitiva del Programa de Actuación Integrada de l’Abeller con los votos a favor de Compromís per Borriol, el PSPV, el concejal de Veïns de Borriol y Ciudadanos y las abstenciones del PP y de la concejal de Veïns de Borriol.

Se aprobaron por unanimidad los Expediente 1.706/2023 Designación de representantes en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, el Expediente 1.998/2022 Declaración de Fiesta de Interés Turístico de las Fiestas Patronales de San Bartolomé y San Roque y el Expediente 1.396/2023 Instrumento de Planificación Plurianual 2023-2027.

En la actividad de control se dio cuenta de las resoluciones de alcaldía de la 807 a la 910.

Finalizó con ruegos y preguntas.