AJUDES EUROPEES PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLAQUES SOLARS

AJUDES EUROPEES PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLAQUES SOLARS

L’Ajuntament trasllada a la ciutadania que existeix una línia d’ajudes oberta actualment, mitjançant la qual es finança la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, entre altres destinataris, per al sector residencial (persones físiques, comunitats de propietaris), o comunitats d’energia renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

L’organisme que gestiona aquestes ajudes és la Direcció General de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu. Estan integrades en un dels seus quatre eix transversals, la transició ecològica, que deriva en la Política Palanca 3, “Transició energètica justa i inclusiva”.

Com a punts bàsics per a possibles interessats, és necessari assenyalar:

– Les sol·licituds podran presentar-se fins al 31-12-2023.

– Les ajudes estaran destinades a aquelles instal·lacions d’autoconsum implantades a partir del 30 de juny de 2021.

– Les actuacions subvencionables inclouen tant instal·lacions fotovoltaiques com eòliques.

– La quantia de les ajudes és variable, en funció de si la instal·lació és fotovoltaica o eòlica, i de quants kW/h integren el mòdul en qüestió.

Aquelles persones interessades en més informació referent a aquest programa d’ajudes, poden sol·licitar cita prèvia amb el Punt GVA Next de l’Ajuntament, bé telefònicament al 674 641 780, o mitjançant un email al correu electrònic daniel.bernat@borriol.es.