PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ DE 2022 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ DE 2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 31 de març al canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar el punts següents:

Es va aprovar de l’acta de la sessió de data 10 de març de 2022.

Es va aprovar per unanimitat el I Pla Jove de Borriol.

Es va aprovar per 11 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i el PP i 2 abstencions del PSPV i Ciutadans la modificació núm. 34 de les Normes Subsidiàries que afecta al sector 1B de la urbanització de La Coma.

Es va aprovar per 9 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i Ciutadans i 4 abstencions de PP i PSPV de l’Estudi comparatiu dels models de gestió del servei de subministrament d’aigua potable i sanejament.

Aprovació de l’Ordenança reguladora per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades i altres ajudes per 9 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i PSPV i 4 abstencions de PP i Ciutadans.

Aprovació per unanimitat del Pla d’Actuació Municipal front al risc d’incendis forestals (aprovació inicial).

Aprovació per unanimitat de la Resolució de mutu acord el contracte de consultoria i assistència del Pla General d’Ordenació Urbana.

Aprovació per unanimitat del Codi de conducta d’empleats públics (Pla Antifrau).

Aprovació per unanimitat de la Declaració institucional Tolerància Zero contra el frau.

En l’activitat de control es va donar compte de les Resolucions alcaldia del núm. 130/2022 al 252/2022.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Clica ací per vore el Ple al Youtube.

Leave a reply