REPARTIMENT DE MASCARETES

REPARTIMENT DE MASCARETES

L’Ajuntament de Borriol anuncia la distribució de les mascaretes encarregades per consistori, a partir de demà. Els primers repartiments es faran demà 27 de 9:00 h a 13:00 h i de 17:00 h a 19:00 h. I el dijous 28 de 17:00 h a 19:00 h. als edificis habilitats per a aquesta tasca. S’informarà des dels perfils oficials de l’Ajuntament de futurs repartiments.

 

El repartiment es distribueix en diferents zones per fer-lo més eficient i segur. Per als residents al nucli urbà de Borriol, la Coma, Vall d’Umbrí, el Molló i altres nuclis dispersos del Quarto de Dalt s’han creat 3 zones

 

La zona 1 a la Biblioteca municipal per als Cognoms de la A fins a la G. La zona 2 al Museu d’Història de Borriol per a les persones amb cognoms de la H fins a la O que viuen. I, la zona 3 a la llar del jubilat per a aquells amb cognoms de la P a la Z.

 

Per tal d’evitar desplaçaments, la zona 4 s’ubica al mas de Gaetà, i allí podran adquirir-les tot el veïnat de les urbanitzacions Mas de Gaetà, l’Abeller, Costa dels Pins, Pedrera, Lloma-Mallols, Tomillar, Benadressa, Alcormar, Mas de Clarà, Monte Cristina i resta de nuclis disseminats del Quarto de Baix.

 

Per a l’entrega serà necessari mostrar un document d’identitat, DNI o llibre de família per als menors que no disposen de DNI, que acredite l’empadronament a Borriol. Des del consistori es prega que totes i tots respecten les mesures higièniques de prevenció i es mantinga en tot moment la distància de seguretat.

Leave a reply