CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 28 DE MAIG

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE 28 DE MAIG

El pròxim dijous 28 de maig es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió amb data 7 de maig de 2020.

2. Exp. 846/2020. EMC 5/2020 Crèdit Extraordinari Vehicle Brigada.

3. Exp. 848/2020. EMC 6/2020 Crèdit Extraordinari Mascaretes per a la població de Borriol.

4. Exp. 860/2020. Declarar el Tir i Arrossegament com a Bé d’Interés Cultural.

5. Exp. 887/2020. Aprovació d’un pla de recuperació i promoció al sector taurí valencià – Urgència no dictaminat.

6. Exp. 898/2020. Modificació Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb taules, cadires… – Urgència no dictaminat.

B) Activitat de control

7. Exp. 28/2020. Donar compte informació Pagament Mitjà a Proveïdors primer trimestres 2020.

8. Resolucions d’alcaldia de la 187/2020 a la 350/2020.

C) Precs i preguntes

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la COVID-19 el Ple es realitzarà per videoconferència i es podrà seguir en directe tant per Televisió de Borriol com pel canal de Youtube corporatiu.

Leave a reply