CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 28 DE MAYO

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DEL PLENO DE 28 DE MAYO

El próximo jueves 28 de mayo se realizará el pleno ordinario a partir de las 19:30 h con el siguiente orden del día:

A) Parte Resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió amb data 7 de maig de 2020.

2. Exp. 846/2020. EMC 5/2020 Crèdit Extraordinari Vehicle Brigada.

3. Exp. 848/2020. EMC 6/2020 Crèdit Extraordinari Mascaretes per a la població de Borriol.

4. Exp. 860/2020. Declarar el Tir i Arrossegament com a Bé d’Interés Cultural.

5. Exp. 887/2020. Aprovació d’un pla de recuperació i promoció al sector taurí valencià – Urgència no dictaminat.

6. Exp. 898/2020. Modificació Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d’Ús Públic Local amb taules, cadires… – Urgència no dictaminat.

B) Actividad de control

7. Exp. 28/2020. Donar compte informació Pagament Mitjà a Proveïdors primer trimestres 2020.

8. Resolucions d’alcaldia de la 187/2020 a la 350/2020.

C) Ruegos y preguntas

A consecuencia del estado de alarma decretado per la COVID-19 se realizará por videoconferencia y se podrá seguir en directo tanto por Televisió de Borriol como por el canal de Youtube corporativo.

Leave a reply