ENVIAMENT DE PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A PUBLICAR A L’AGENDA CULTURAL DEL 4t TRIMESTRE DE 2019 (termini fins al 15 d’agost de 2019)

ENVIAMENT DE PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A PUBLICAR A L’AGENDA CULTURAL DEL 4t TRIMESTRE DE 2019 (termini fins al 15 d’agost de 2019)

L’Agenda cultural i esportiva de Borriol és una publicació trimestral en paper en què es poden publicitar, de manera gratuïta, les activitats de totes les entitats que promouen la cultura i l’esport al nostre poble, siguen públiques o privades.Només cal emplenar el formulari en línia https://forms.gle/nhuc97WLnRLczkdA9 abans del 15 d’agost per tal de proposar activitats per a ser incloses a l’Agenda del 4t trimestre de 2019 (octubre-novembre-desembre).

Totes les propostes que no s’envien en els terminis establerts no podran ser publicades a l’edició impresa. L’Agenda Cultural es difon en paper, Facebook i Twitter. Si algun dels esdeveniments sofreix algun canvi, l’organització ens ho hauria de comunicar per tal de modificar les dades a tots els suports, en cas de ser possible, dins dels terminis de treball.

Formulari en línia:

https://forms.gle/nhuc97WLnRLczkdA9

Contacte:

Teresa Andreu, Regidoria de Cultura: paloma.vicent@borriol.es

Lluïsa Ros, Dinamització cultural i educativa: lluisa.ros@borriol.es

Agenda Cultural o Esportiva de Borriol: ace.borriol@gmail.com

Xarxes socials:

https://www.facebook.com/AgendaCulturalBorriol/

https://twitter.com/CulturaBorriol/

Calendari:

GCal:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ace.borriol%40gmail.com&ctz=Europe%2FMadrid

ICAL:

https://calendar.google.com/calendar/ical/ace.borriol%40gmail.com/public/basic.ics

Animeu-vos a enviar les vostres activitats!

Leave a reply