SUBVENCIONS EMCUJU I EMPUJU 2019

SUBVENCIONS EMCUJU I EMPUJU 2019

En breu l’Ajuntament sol·licitarà a LABORA les subvencions destinades als programes de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals (EMPUJU) i de persones joves qualificades (EMCUJU) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per a l’EMCUJU les persones destinatàries finals hauran de tindre una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu. Es contractaran a jornada completa durant un període d’1 any i sota la modalitat del contracte en pràctiques.

Respecte a l’EMPUJU no serà necessari estar en posessió de cap qualificació i a l’igual que en el cas anterior el contracte tindrà una duració d’1 any a jornada completa.

Cal recalcar que per a poder ser contractats, en ambdues línies, el requisits són ser joves menors de 30 anys que figuren inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’ámbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Per a més informació respecte a les esmentades subvencions podeu accedir al següent enllaç

Més informació sobre el Sistema de Garantia Juvenil.

Leave a reply