PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE CAMINS

PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE CAMINS

El proper divendres 12 d’abril a les 20:00 hores tindrà lloc al saló d’actes de l’Ajuntament de Borriol la presentació del projecte de senyalització de camins, sendes i paratges del terme que ha portat a terme el club de caça la Muntanya gràcies al treball desinteressat dels socis col·laboradors i a la subvenció obtinguda per l’Ajuntament a tal efecte.

Aquest projecte va nàixer ara fa quatre anys davant de la preocupació dels responsables del club per la desaparició de la toponímia local.

Noms com la punxosa, la toboganes o la coca cola eren utilitzats per visitants i veïns del poble, ja siga per desconeixement o per comoditat, i estaven posant en perill d’oblit dels topònims corresponents.

Així, a partir de material reciclat i moltes hores de dedicació de socis voluntaris, es va iniciar una primera fase d’impressió i col·locació de senyalitzacions per donar a conèixer el topònim que correspon a cada senda, camí o paratge del nostre terme.

A partir d’aquesta primera actuació es va aconseguir per part de l’Ajuntament de Borriol una subvenció destinada a la senyalització i recuperació de la toponímia local i es va iniciar la segona fase. En ella s’han col·locat 55 cartells definitius que junt amb els de la fase provisional sumen un centenar de senyalitzacions que asseguraran que la toponímia local del terme de Borriol no quede en l’oblit.

Des del club de caça la Muntanya es vol agrair l’assessorament lingüístic i els coneixements sobre toponímia aportats per Josep Cristià Bayo i Linares, el recolzament i reconeixement de tots els grups polítics davant el projecte, però sobre tot les hores de dedicació que han invertit els nostres socis col·laboradors.

Leave a reply