VACANCES PER A MAJORS “CASTELLÓ SÈNIOR”

VACANCES PER A MAJORS "CASTELLÓ SÈNIOR"

Què és Castelló Sènior?

OBERTURA DEL TERMINI D’INSCRIPCIÓ 2019-2020 EL 2 D’ABRIL

El Programa de Vacances per a Majors “Castelló Sènior” té com a objecte subvencionar parcialment a les persones majors residents en la província de Castelló el cost de paquets vacacionals de setembre del 2019 a juliol 2020.

INSCRIPCIÓ EN FORMAT PAPER

Les sol·licituds, degudament omplides i firmades, es dirigiran al PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ, i es podran presentar per les persones interessades, o pel seu representant, en les oficines de Registre de la Diputació de Castelló, o en qualsevol oficina de Correos, si bé en este cas s’haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia. Tot això, sense perjuí d’allò que s’ha disposat en el que establix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si volen poden passar a tramitar les sol·licituds pel departament de Serveis Socials.

Així mateix podrà presentar-se en les oficines d’assistència a municipis:

  •         MORELLA, C/ Sant Julià, 52; 12300 Morella
  •         TRAIGUERA, C/ Ampla, 11; 12330 Traiguera
  •         BENASSAL, Pl. El senyor Blasco, 21; 12160 Benassal
  •         ONDA, Pl. Espanya, 20; 12200 Onda
  •         MONTANEJOS, Pl. Espanya, 15; 12448 Montanejos
  •         SOGORB, Plaça Almodí, 1; 12400 Sogorb

INSCRIPCIÓ EN FORMAT ELECTRÒNIC

A través de la seu electrònica del Patronat Provincial de Turisme de Castelló, http://turismodecastellon.sedelectronica.es, i per mitjà d’accés amb certificat digital de la persona sol·licitant, es podrà omplir la sol·licitud i realitzar la seua presentació en Registre per mitjans telemàtics.

Més informació clicant ací.

Leave a reply