CONVOCATÒRIA PER A UNA BECA D’ARXIU 2019

CONVOCATÒRIA PER A UNA BECA D'ARXIU 2019

Avui dimarts 19 de febrer s’han publicat en el BOP les bases per a l’atorgament d’una beca per a l’organització, catalogació i digitalització de l’Arxiu Històric del municipi.
L’objectiu d’esta beca és organitzar l’arxiu administratiu i històric depenent de l’Ajuntament de Borriol, en els diferents espais en què este s’emplaça.
Es tracta d’una beca amb una dedicació a temps parcial amb un total de 10 hores setmanals, a realitzar en els diferents espais on s’ubica l’Arxiu Històric, en horari flexible. La durada prevista és de 6 mesos amb una assignació de 325 € mensuals.

Els que estigueu interessats en participar-hi podeu presentar les sol·licituds en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació de les Bases.

Pots trobar tota la informació del procediment en el Portal de Transparència.

Baixa’t les bases i la sol·licitud.

Leave a reply