SUBVENCIONS PER A JORNADES DE CONVIVÈNCIA A NUCLIS POBLACIONALS

SUBVENCIONS PER A JORNADES DE CONVIVÈNCIA A NUCLIS POBLACIONALS

Avui, dijous 30 d’agost, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Castelló l’extracte de la resolució d’alcaldia pel que es convoquen i s’obri el termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Borriol per a jornades de convivència a nuclis poblacionals fora del nucli urbà i constituïts com a associacions o comunitats de propietaris. 

 

Els beneficiaris seran les entitats sense ànim de lucre domiciliades a Borriol i inscrites al Registre d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament. Seran objecte de subvenció les activitats d’utilitat pública o interés social o la promoció d’un fi públic per a desenvolupar jornades de convivència a nuclis poblacionals fora del casc urbà i constituïts com a associacions o comunitats de propietaris. 

 

El termini per a la presentació de sol·licituds, que s’han de realitzar per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament, finalitza a les 23:59 del dia en què es compliran 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.

 

Per a obtindre més informació baixeu-vos les bases i la convocatòria publicades al BOP. També podeu baixar-vos els impresos que s’han de presentar.

Leave a reply