L’IVAJ CONVOCA 7 BEQUES PER A PRÀCTIQUES

L'IVAJ CONVOCA 7 BEQUES PER A PRÀCTIQUES

Requisits: entre uns altres, ser residents a la Comunitat Valenciana, no ser major de 35 anys, i tenir la llicenciatura o el grau en les següents titulacions:

 

a) 1 beca d’Economia, Finances i Comptabilitat o Administració i Direcció d’Empreses

Funcions: gestió, tramitació i seguiment econòmic, pressupostari i extra-pressupostari, funcions de suport en la gestió d’ingressos i despeses i la supervisió d’activitat econòmic-pressupostària.

 

b) 1 beca d’Història de l’Art, Belles arts o Humanitats

Funciones: gestió, tramitació i seguiment dels programes culturals de l’IVAJ, foment de l’accés dels joves a la cultura, disseny i manteniment de l’agenda cultural de l’IVAJ, i promoció i dinamització d’esdeveniments culturals.

 

c) 1 beca de Comunicació Audiovisual o Periodisme.

Funcions: elaboració de continguts i materials informatius, dirigits a joves i la col·laboració en la gestió i anàlisi de xarxes socials.

 

d) 1 beca de Disseny i Tecnologies creatives

Funcions: disseny de suports informatius dirigits a joves (animació, infografia, desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils…)

 

e) 1 beca de Sociologia

Funciones: col·laboració en la redacció d’informes i elaboració d’estudis sobre les característiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de les persones joves de

la Comunitat Valenciana

 

f) 1 beca de Ciències Polítiques

Funcions: col·laboració en el disseny, implantació i avaluació de les polítiques de la Generalitat en matèria de joventut (Estratègia Valenciana de Joventut).

 

g) 1 beca d’Informació i Documentació

Funciones: anàlisi, tractament i difusió de la informació dirigida a joves i l’elaboració d’informes, memòries i estadístiques.

 

Les pràctiques es realitzaran en els serveis centrals de l’IVAJ a València, excepte en el cas de la beca de Sociologia que es desenvoluparà en la unitat territorial de l’IVAJ d’Alacant. 

 

La sol·licitud i el currículum es presenten en línia.

 

El termini acaba el 16 d’agost de 2018.

 

Clica ací per a obtindre més informació.

Leave a reply