INFORMACIÓ PÚBLICA DELS PROJECTES PER A L’OBERTURA TOTAL DEL CARRER D’ALACANT

INFORMACIÓ PÚBLICA DELS PROJECTES PER A L'OBERTURA TOTAL DEL CARRER D'ALACANT

Ja pots consultar la informació pública sobre el projecte d’expropiació i urbanització per a la formació de vials pel procediment de taxació conjunta i de la representació gràfica alternativa georeferenciada als efectes de la concordància entre el Registre de la Propietat i la realitat física extraregistral i la coordinació del cadastre immobiliari i el Registre de la Propietat en relación amb l’obertura total del carrer d’Alacant.

Clica ací per a vore la publicació en el Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica.

Baixa’t la publicació al DOGV i l’edicte.

Leave a reply