PROVES PER AL COL·LEGI PENYETA ROJA 2018

PROVES PER AL COL·LEGI PENYETA ROJA 2018

El proper curs 2018-2019 el CITD-DIPUTACIÓ PENYETA ROJA, convoca 50 beques per al nivell de 5e de Primària i un nombre indeterminat, depenent de les vacants, en els diferents nivells educatius (6e de Primària, 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO). Podrà optar tot alumne/a que al moment de formalitzar la matrícula haja superat el curs amb una qualificació positiva en totes les matèries. Per als alumnes de Primària i d’ESO el sistema de selecció consistirà en la realització de les proves següents:
* Carrera de velocitat de 40 m llisos.
* Llançament de pilota medicinal de 2 kg amb les dues mans, per damunt del cap i sense carrera ni aixecant els peus.
* Salt vertical des de la posició de parat agafant impuls amb la flexió dels genolls s’ha de saltar el més alt possible.
* Carrera de 1.000 m lineals.
A partir de 1r de l’ESO els alumnes que practiquen atletisme o tennis, podran presentar el seu currículum esportiu el mateix dia que realitzen les proves. Per això, adjuntaran el formulari de beca esportiva recollit prèviament al centre.

Dades respecte a la realització de les proves són:
Dimecres 9 de maig Col·legi Excma. Diputació – Penyeta Roja 10:30 h 5e PRIMÀRIA
Dijous 10 de maig Col·legi Excma. Diputació – Penyeta Roja 10:30 h 6e PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Per acudir a les proves són els col·legis o els pares, els responsables del transport dels alumnes. El mateix dia hauran de portar la fotocòpia del butlletí de notes del present curs escolar, on es reflectiran les dues primeres avaluacions (no poden accedir a les proves repetidors de curs) així com el SIP, també hauran d’emplenar un formulari amb les dades personals de l’alumne (es lliurarà el dia de les proves).

Durant la setmana del 21 de maig es publicaran en el tauler d’anuncis del centre la llista d’admesos que podran consultar personalment o bé cridar al telèfon 964 359 837 extensió 574. Tots els alumnes admesos seran convocats per carta o telèfon a una reunió que se celebrarà durant el mes de maig per a informar-los sobre la matriculació o temes relacionats amb el pròxim curs escolar.

Leave a reply