PLE ORDINARI DE 27 DE JUNY AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 27 DE JUNY AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 27 de juny en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 30 de maig de 2024.

Es va aprovar amb 10 vots a favor de Compromís, PSPV, PP i Ciutadans, i 2 abstencions de Veïns de Borriol, l’expedient 2079/2024 que versava sobre la rectificació inventari municipal a data de 31/12/2023.

L’expedient 2076/2024, referent a REC 06/2024, es va aprovar amb 7 vots a favor de Compromís i PSPV i 5 abstencions de PP, Ciutadans i Veïns de Borriol.

El quart punt de l’ordre del dia, l’expedient 2095/2024, 2º Suplement de crèdit finançat en part per romanent de tresoreria per a despeses generals, es va aprovar amb 8 vots a favor de Compromís, PSPV i Ciutadans, i 4 abstencions de PP i Veïns de Borriol.

Referent a l’últim punt, l’expedient 2085/2024. 2º Crèdit extraordinari finançat per romanent de tresoreria per a despeses generals, es va aprovar amb 8 vots a favor de Compromís, PSPV i Ciutadans, i 4 abstencions de PP i Veïns de Borriol.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 1026/2024 a la 1046/2024.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple en el canal de YouTube de l’Ajuntament.