CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE JUNY/2024

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE JUNY/2024

El dijous 27 de juny es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació l’esborrany de l’Acta de data 30 de maig de 2024

2. Expedient 2079/2024. Rectificació Inventari municipal a data 31/12/2023

3. Expedient 2076/2024. Rec 06/2024

4. Expedient 2095/2024. 2º Suplement de crèdit finançat en part per romanent de tresoreria per a despeses generals.

5. Expedient 2085/2024. 2º Crèdit extraordinari finançat per romanent de tresoreria per a despeses generals.

B) Activitat de control

6. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la núm. 1026/2024 a la 1146/2024, ambdues inclusivament.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).