CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.- NUCLIS POBLACIONALS I SOCIALS I CULTURALS PER A L’EXERCICI 2024

CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA.- NUCLIS POBLACIONALS I SOCIALS I CULTURALS PER A L'EXERCICI 2024

El dijous 16 de maig va eixir publicat en el BOP núm 60, les convocatòries per a les ajudes de nuclis poblacionals i les ajudes per associacions de caràcter social i cultural, hi ha de termini per a presentar les sol·licituds fins els 5 de juny.

Podeu consultar les bases en el portal de transparència de l’Ajuntament, o puxa en el següents enllaços:

20240517_Otros_BOP 60 DE DE MAYO convocatoria subvenciones nucleos poblacionales 2024

20240517_Otros_BOP 60 DE DE MAYO convocatoria subvenciones sociales i culturales 2024