PLE ORDINARI DE 25 D’ABRIL AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 25 D’ABRIL AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 25 d’abril en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 27 de març de 2024.

Es va aprovar amb 9 vots a favor, de Compromís per Borriol, PSPV i Veïns de Borriol, 1 abstenció de Ciutadans, i 3 vots en contra del PP, l’expedient 1362/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REC 02-2024.

També es va aprovar, amb 12 vots a favor de Compromís per Borriol, PSPV, PP i Veïns de Borriol i 1 abstenció de Ciutadans, el punt 3 de l’ordre del dia que versa sobre l’expedient 1363/2024, Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REC 03-2024.

El punt 4 referent a l’expedient 2667/2023. Reglament de Funcionament Escoles Vacacionals (Nadal, Setmana Santa i estiu) i el punt 5 que versa sobre l’Expedient 1151/2024. Formalització Junta Local de Seguretat de Borriol, es van aprovar per unanimitat.

Es va aprovar amb 8 vots a favor de Compromís per Borriol, PSPV i Ciutadans, 3 abstencions del PP i 2 vots en contra de Veïns de Borriol.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 674/2024 a la 843/2024, de l’Expedient 927/2023. Pla Anual Control Financer 2023, de l’Expedient 1394/2024. Pla Anual Control Financer 2024 i de l’Expedient 1397/2024. Informe resum Anual sobre el Control Intern 2023.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple en el canal de YouTube de l’Ajuntament.