CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE MARÇ/2024

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE MARÇ/2024

El dimecres 27 de març es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació l’esborrany de l’acta de data 29 febrer 2024

2. Expedient 378/2024. Elaboració i Aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Borriol 2024

3. Expedient 1107/2024. DELEGACIÓ DEL PLE EN LA JGL EN RELACIÓ AMB ELS PREUS PÚBLICS LOCALS

4. Expedient 1130/2024. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE CREMES per a adaptar-lo al nou RLF

5. Expedient 1114/2024. Aprovació text consolidat planejament vigent

6. Expedient 2339/2022. REVISIÓ CARTOGRAFIA DE DELIMITACIÓ DE NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS O INSTAL·LACIONS SUSCEPTIBLES DE PATIR RISC D’INCENDI

7. Expedient 680/2024. Aprovació pla estratègic de subvencions 2024

8. Expedient 879/2024. ORDE DE CONTINUÏTAT DEL SERVICI DE RSU I NETEJA VIÀRIA I ACCEPTACIÓ INDEMNITZACIÓ EXERCICI 2024

B) Activitat de control

9. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 502/2024 a la 673/2024,

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).