PLE ORDINARI DE 29 DE FEBRER AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 29 DE FEBRER AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 29 de febrer en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 25 de gener de 2024.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1706/2023, designació de representants de l’Ajuntament en AVPT.

Es va aprovar amb 9 vots a favor, de Compromís per Borriol, PSPV i Veïns de Borriol, i 4 abstencions del PP i ciutadans

Es va aprovar amb 9 vots a favor, de Compromís per Borriol, PSPV i Veïns de Borriol, i 4 abstencions del PP i ciutadans,l’expedient 628/2024 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REC04-2023.

Es va aprovar amb 9 vots a favor, de Compromís per Borriol, PSPV i Veïns de Borriol, i 4 abstencions del PP i ciutadans,l’expedient 669/2024 de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REC 01-2024.

L’expedient 420/2024, per a ratificar la Resolució d’Alcaldia 408/2024 de data 14 de febrer de 2024 dictada per a la defensa dels interessos municipals en el procediment de revisió instat per la GVA, s’aprova amb 8 vots a favor de Compromís per Borriol, PSPV i Ciutadans, i 5 abstencions de PP i veïns de Borriol.

S’aprova per unanimitat l’expedient 2.193/2022-2.022/720 sobre el pla d’actuació municipal enfront del risc d’inundacions

S’aprova per unanimitat l’expedient 1.998/2022. Aprovació llistat festes locals o d’arrelada tradició cultural de Borriol i sol·licitud d’autorització emplaçaments i inscripció en el Registre d’emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal o en la Zona d’Influència Forestal.

S’aprova per unanimitat l’expedient 3.334/2023. Aprovació emplaçament per a l’ús festiu-recreatiu del foc en la realització dels actes de “La Passió de Crist de Borriol” i sol·licitud autorització de l’emplaçament i inscripció en el Registre d’emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 100 metres de terreny forestal.

S’aprova per unanimitat l’expedient 3.332/2023. Aprovació de l’emplaçament proposat per a l’ús festiu-recreatiu del foc en la realització dels actes de la festivitat de Sant Vicent

S’aprova l’expedient 59/2024,instrument de planificació ambiental «PACES» (urb 6/2024), amb 8 vots a favor de Compromís per Borriol, PSPV i Ciutadans, 2 vots en contra de Veïns de Borriol, i 3 abstencions de PP.

S’aprova l’expedient 752/2024, d’adhesió de ciutats pel desenvolupament sostenible GVA, amb 10 vots a favor de Compromís de Borriol, PSPV, Ciutadans i Veïns de Borriol, i 3 abstencions de PP.

S’aprova per unanimitat l’expedient 657/2024, proposta de Compromís per reclamar el finançament per a la finalització de l’espai sociocultural els llavadors de Borriol.

Així com s’aprova per unanimitat l’expedient 712/2024, proposat pel grup Compromís pel Camp Valencià.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 143/2024 a la 501/2024.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple en el canal de YouTube de l’Ajuntament.