CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE FEBRER/2024

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE FEBRER/2024

El dijous 29 de febrer es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació l’esborrany de l’acta de data 25 gener 2024

2. Expedient 1706/2023. DESIGNACIÓ REPRESENTANT AJUNTAMENT EN AVPT

3. Expedient 628/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REC04-2023

4. Expedient 669/2024. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits REC 01-2024

5. Expedient 420/2024. Ratificar la Resolució d’Alcaldia 408/2024 de data 14 de febrer de 2024 dictada per a la defensa dels interessos municipals en el procediment de revisió instat per la GVA

6. Expedient 2193/2022 – 2022/720 URB. PG SECTORIAL. PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL ENFRONT DEL RISC D’INUNDACIONS

7. Expedient 1998/2022. Aprovació llistat festes locals o d’arrelada tradició cultural de Borriol i sol·licitud d’autorització emplaçaments i inscripció en el Registre d’emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal o en la Zona d’Influència Forestal

8. Expedient 3334/2023. Aprovació emplaçament per a l’ús festiu-recreatiu del foc en la realització dels actes de “La Passió de Crist de Borriol” i sol·licitud autorització de l’emplaçament i inscripció en el Registre d’emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 100 metres de terreny forestal.

9. Expedient 3332/2023. Aprovació de l’emplaçament proposat per a l’ús festiu-recreatiu del foc en la realització dels actes de la festivitat de Sant Vicent

10. Expedient 59/2024 – INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ AMBIENTAL PACES (URB 6/2024)

11. Expedient 752/2024. ADHESIÓ ALIANÇA DE CIUTATS PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE GVA

12. Expedient 657/2024. PROPOSTA GRUP COMPROMÍS PER RECLAMAR EL FINANÇAMENT PER A LA FINALITZACIÓ DE L’ESPAI SOCIOCULTURAL ELS LLAVADORS DE BORRIOL

13. Expedient 712/2024. PROPOSTA GRUP COMPROMÍS PEL CAMP VALENCIÀ

B) Activitat de control

14. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 143/2024 a la 501/2024,

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).