PLE ORDINARI DE 25 DE GENER AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 25 DE GENER AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 25 de gener en el canal de YouTube corporatiu.

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 21 de desembre de 2024.

En relació amb l’expedient 2022/2.339, Pla General Sectorial Delimitació Cartogràfica DT 6 TRLOTUP (ubicacions incendis forestals) es va aprovar per unanimitat.

També per unanimitat es va aprovar l’expedient 2020/1.790 Modificació Puntual núm. 32 de les NNSS (urbanització de Benadressa).

Amb els vots a favor de Compromís i del PSPV, les abstencions de Ciutadans i del PP i els vots en contra de Veïns de Borriol es va aprovar l’expedient 2022/219 Modificació Puntual núm. 34 de les NNSS (urbanització de La Coma).

Pel que fa a l’expedient 2023/3.028 Ordenança General de Preus Públics es va aprovar amb els vots a favor del PSPV i Compromís i els vots en contra del PP, Veïns de Borriol i Ciutadans.

En l’activitat de control es va donar compte de la Memòria Final del Pla Estratègic de Subvencions 2023 i de les resolucions d’alcaldia de la 1.827/2023 a la 1.908/2023 i de la 1/2024 a la 142/2024.

Va finalitzar amb precs i preguntes.