CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE GENER/2024

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE GENER/2024

El dijous 25 de gener es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 21 de desembre de 2023

2. Expedient 2339/2022 – 2022/760 URB. PLA GENERAL SECTORIAL. DELIMITACIÓ CARTOGRÀFICA DT 6a TRLOTUP (UBICACIONS RISC INCENDIS FORESTALS)

3. Expedient 1790/2020 – 2020/559 URB. MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 32 NNSS – URBANITZACIÓ BENADRESA

4. Expedient 219/2022 – 2022/51URB. MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 34 NNSS – SECTOR 1B URB. LA COMA

5. Expedient 3028/2023. Aprovació inicial Ordenança General Preus Públics

B) Activitat de control

6. Expedient 170/2023. Donar compte Memòria Final Pla Estratègic Subvencions 2023

7. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia 1827-1908 del 2023 a la 142/2024.

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).