PLE ORDINARI DE 21 DE DESEMBRE EN YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 21 DE DESEMBRE EN YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 21 de desembre en el canal de YouTube corporatiu.

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 30 de novembre de 2023.

En relació amb l’expedient 1.787/2022, respecte el pla contra la violència de gènere, es va aprovar per unanimitat.

L’expedient 3.346/2023, respecte reconeixement extrajudicials de crèdits, es va aprovar amb els 7 vots a favor de Compromís i PSPV, l’abstenció de Ciutadans i els 5 vots en contra de Veïns de Borriol i PP.

Es va aprovar per unanimitat l’Expedient 1.380/2023 – 2.022/476 Urb Modificiació puntual nº 31.

En l’activitat de controls es va donar compte de la resolució d’Alcaldia 1804/2023 per la qual s’aprova el procediment del servei intern de la informació de la llei 2/2023, i de les resolucions d’alcaldia de la 1.709/2023 a la 1.826/2023.

Va finalitzar amb precs i preguntes.