CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE DESEMBRE/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE DESEMBRE/2023

El dijous 21 de desembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1) Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 30 de novembre de 2023.

2) Expedient 1787/2022. PLA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

3) Expedient 3346/2023. REC 03/2023 Reconeixement Extrajudicial de Crèdit.

4) Expedient 1380/2022 – 2022/476 URB. MODIFICACIÓ PUNTUAL Núm. 31 NNSS – IES – TRÀMIT SUBSTANTIU.

B) Activitat de control

5) Expedient 2193/2023. Dació de compte de la Resolució Alcaldia 1804/2023 de data 11 de desembre 2023 per la qual s’aprova el Procediment del Servici Intern de la Informació de la Llei 2/2023.

6) Dació de compte de les Resolucions d’Alcaldia 1709/2023 fins a 1826/2023 (totes dues incloses).

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe en la Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu (cliqueu ací).