PLE ORDINARI DE 30 DE NOVEMBRE EN YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 30 DE NOVEMBRE EN YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 30 de novembre en el canal de YouTube corporatiu.

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 26 d’octubre de 2023.

En relació amb l’expedient 2.474/2023, va prendre possessió del càrrec de regidor, Jordi Carballeira Martí.

Es va aprovar per unanimitat l’expedient 1.839/2023 Ordenança municipal Reguladora de protecció, benestar i tinença d’animals.

Per unanimitat es va aprovar l’expedient 2.193/2023-2.022/720 referent a Urb. Pg sectorail. Pla d’actuació municipal front al risc d’inundacions.

Es va aprovar l’Expedient 3.129/2023, Proposta per demanar la continuïtat del pla edificant per fer realitat la construcció de l’ies Borriol, amb els vots a favor de Compromís, PSPV i Ciutadans, l’abstenció del PP i els vots en contra de Veïns de Borriol.

Es va aprovar l’Expedient 3.161/2023, Proposta per demanar la continuïtat del pla convivint per fer realitat la construcció del centre de dia, amb els vots a favor de Compromís, PSPV, Ciutadans, i veïns de Borriol i l’abstenció del PP.

En l’activitat de controls es va donar compte de l’Expedient 2.492/2023 de l’informe d’execució trimestral pressupostaria 3T/2023. i de les resolucions d’alcaldia de la 1.338/2023 a la 1.708/2023.

Va finalitzar amb precs i preguntes.