CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE NOVEMBRE/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE NOVEMBRE/2023

El dijous 30 de novembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1) Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 26 de octubre.

2) Expedient 2474/2023 – presa possessió del càrrec de regidor. Jordi Carballeira Martí.

3) Expedient 1839/2023. ordenança municipal reguladora de protecció, benestar i tinença d´animals.

4) Expedient 2193/2022 – 2022/720 urb. pg sectorial. pla d’actuació municipal front al risc d’inundacions.

5) Expedient 3129/2023. proposta per demanar la continuïtat del pla edificant per fer realitat la construcció de l´ies borriol.

6) Expedient 3161/2023. proposta per demanar la continuïtat del pla convivint per fer realitat la construcció del centre de dia.

B) Activitat de control

7). Dació de compte de les resolucions d’alcaldia de la 1338/2023 a la 1708/2023.

8) Expedient 2492/2023. Dació compta informe execució trimestral Pressupostaria 3T/2023.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe en la Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu (cliqueu ací).